Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Reglement Klachtenbehandeling

 

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en daarover een klacht wilt indienen. Onze organisatie heeft hiervoor het Reglement Klachtenbehadeling Veilig Thuis NHN. Graag onderzoeken wij of we uw klacht(en) kunnen oplossen. Wij proberen van klachten te leren, zodat in de toekomst voorkomen kan worden dat eenzelfde probleem ontstaat.

Informatie over onze klachtenregeling vindt u in de folder klachten.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Om contact met u te kunnen opnemen, is het nodig dat u een telefoonnumer en/of e-mailadres invult. Op het ingevulde e-mailadres krijgt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. 

 • Telefonisch
  U belt met de klachtenfunctionaris van Veilig Thuis NHN via het centrale nummer: 088-0100 502.
 • Per post 
  Via Veilig Thuis Noord-Holland Noord, Postbus 224, 1800 AE Alkmaar.
 • Per mail
  Naar klachten@vtnhn.nl (via ZIVVER-conversiestarter)
  Wil u persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie veilig mailen naar de klachtenmailbox van Veilig Thuis NHN? Dit kan beveiligd via ZIVVER conversatiestarter. Om een beveiligde verbinding naar de klachtenmailbox tot stand te brengen, kunt u uw klacht indienen via de ZIVVER-inleverknop hieronder. Dan krijgt u verdere instructies om uw klacht te mailen. U krijgt van ons binnen vijf werkdagen een bevestiging dat uw klacht in goede orde is ontvangen.
  Voor meer informatie over beveiligd mailen met ZIVVER, kijk op www.zivver.nl


 

Attentie
Het door u verzonden bericht staat niet in uw postvak uit/verzonden items. Bericht teruglezen? Na verzending, ontvangt u onderstaand bericht. Hierin staat vermeld hoe u uw bericht terug kunt lezen.

 

Inschakelen externe klachtencommissie 
Wij proberen als eerste uw klacht intern op te lossen. Bent u niet tevreden over onze bemiddeling? Of wilt u geen interne bemiddeling? Dan kunt u uw klachten indienen bij de externe klachtencommissie. Het postadres is: Antwoordnummer 251, 1800 VB Alkmaar. De secretaris van de externe klachtencommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. Hierin leest u hoe het proces bij de commssie verloopt.

Informatie voor professionals 
De medewerkers van Veilig Thuis doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het ook voorkomen dat melders, informanten of samenwerkingspartners niet tevreden zijn of een tip hebben voor Veilig Thuis om zo onze dienstverlening te verbeteren. Als professional kunt u uw klacht of tip kenbaar maken via de interne klachtenprocedure. Dit kan beveiligd worden door de eerder genoemde ZIVVER-inleverbutton. De externe klachtencommissie neemt uitsluitend klachten in behandeling van cliënten van Veilig Thuis NHN.


 

Vertrouwenspersoon

 

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) )ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Veilig Thuis NHN.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Veilig Thuis NHN, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren ze naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis NHN. 
 
Voor wie is het AKJ nog meer?
Het AKJ is er voor alle adviesvragers en melders bij Veilig Thuis. Dus ook voor volwassenen die niet te maken hebben met Jeugdzorg, maar wel met Veilig Thuis. Ook zij kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ bij ontevredenheid, vragen over wat van Veilig Thuis te verwachten of ondersteuning bij een klacht.

Zo bereik je het AKJ
Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt het AKJ bellen op 088-55 51 000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op de website. Jongeren kunnen ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.