Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Klachtenregeling

De medewerkers van Veilig Thuis proberen jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Als dit zo is, horen wij dit graag. Het is voor jou en ons belangrijk dat je jouw klacht indient. Op deze manier kunnen wij iets doen aan jouw klacht, en kunnen wij voorkomen dat in de toekomst eenzelfde probleem ontstaat.

Wil je meer weten over de procedure van de afhandeling van jouw klacht? Bekijk dan de folder klachten (januari 2021) of het Reglement Klachtenbehandeling Veilig Thuis Noord-Holland Noord.  

Hoe kun je een interne klacht indienen?

Formuleer zo duidelijk mogelijk wat jouw klacht is en met welke medewerker(s) je hebt gesproken. Jouw klacht kun je op de volgende manieren indienen:

  • Telefonisch
    Je belt met de klachtenfunctionaris van Veilig Thuis NHN via het centrale nummer: 088-0100 502.
  • Per post
    Via Veilig Thuis Noord-Holland Noord, Postbus 224, 1800 AE Alkmaar.
  • Per mail
    Naar klachten@vtnhn.nl (voor ZIVVER-conversatiestarter, zie www.zivver.nl).

 

Externe klachtencommissie inschakelen
Eerst proberen wij jouw klacht zelf op te lossen. Ben je niet tevreden bent over onze bemiddeling? Of wil je geen interne bemiddeling? Dan kun je een klacht indienen bij de externe klachtencommissie.

Externe klachtencommissie
Antwoordnummer 251
1800 VB Alkmaar

De secretaris van de externe klachtencommissie stuurt je een ontvangstbevestiging en een uitleg van de werkwijze. De externe klachtencommissie neemt uitsluitend klachten in behandeling van cliënten van Veilig Thuis Noord-Holland Noord.

Informatie voor professionals
De medewerkers van Veilig Thuis proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat melders, informanten of samenwerkingspartners niet tevreden zijn of een tip hebben voor Veilig Thuis om zo onze dienstverlening te verbeteren. Als melder of professional kun je jouw klacht of tip kenbaar maken via de interne klachtenprocedure. Dit kan beveiligd via zivver.