Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Huisregels Veilig Thuis

Alle medewerkers van Veilig Thuis NHN doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Wij gaan respectvol met iedereen om en verwachten dat ook van u. Wij vragen u om de aanwijzingen van medewerkers op te volgen. Dit is belangrijk voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen. Om onduidelijkheden te voorkomen hebben we een aantal huisregels vastgesteld. Deze gelden op al onze locaties en het terrein daaromheen.

Huisregels Veilig Thuis NHN (pdf)

2 april 2021

-----------------------------------------------------------------

17 juni: start Landelijke campagne huwelijksdwang en achterlating

In Nederland worden jaarlijks jongeren achtergelaten of gedwongen tot een huwelijk in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Hoewel deze problematiek het hele jaar door speelt, is de vakantieperiode extra risicovol. Dit jaar is er extra aandacht voor huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking met de inzet van een landelijke campagne. De campagne duurt van 17 juni t/m de zomervakantie. Download hier de Signalenkaart.
Voor advies of melden neem contact op met Veilig Thuis 0800-2000. www.vtnhn.nl.

Bekijk hier de filmpjes.

15 juni: Dag tegen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in het contact met beroepskrachten. Bij ouderenmishandeling is er vaak sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is bijvoorbeeld de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid. Heeft u vermoeden van ouderenmishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 088 – 0100502 en vraag (anoniem) advies.

Factsheet Financiële uitbuiting
Factsheet Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Dienstverlening Veilig Thuis in coronatijd

De dienstverlening van Veilig Thuis Noord-Holland Noord gaat ten tijde van corona gewoon door. Voor al uw vragen, meldingen etc. met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling staan wij voor u klaar. Heeft u vermoedens van of te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling neem dan telefonisch contact met op ons.

Maatregelen om besmetting coronavirus te verminderen/voorkomen
Ook Veilig Thuis Noord-Holland Noord neemt maatregelen om het risico op besmetting met het coronavirus te beperken. Onze medewerkers wegen continu zorgvuldig het belang af van zowel onze cliënten, samenwerkingspartners als de collega’s. Bij elk persoonlijk cliëntcontact maken we daarom én een expliciete afweging van het risico op besmetting én beoordelen we de veiligheid van ons allen. Het kan dus voorkomen dat geplande (huis)bezoeken niet of op een andere manier plaatsvinden. Denk daarbij aan een bezoek op de locatie van Veilig Thuis (Hertog Aalbrechtweg 5 Alkmaar)) of via de telefoon. Onze medewerkers bellen van tevoren op om samen te bespreken of het bezoek door zal gaan. Als het bezoek doorgaat, zullen medewerkers geen handen schudden om zo te voorkomen dat iemand ziek wordt.

Ons kantoor is van 08.00-17.00 uur geopend. Uiteraard kunt u altijd telefonisch bij ons terecht voor advies en ondersteuning van 08.00- 19.30 uur. Voor spoedgevallen is Veilig Thuis ook na 19.30 bereikbaar.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u ons telefonisch bereiken op 088 - 0100 502.

april 2021

----------