Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Persbericht Inspectie verlengt verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord (26 september 2018)

 

Inspectie heeft vertrouwen dat de organisatie de ingezette verbeteringen zal doorzetten
Veilig Thuis Noord-Holland Noord, onderdeel van GGD Hollands Noorden, heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verlengt daarom het verscherpt toezicht vanaf 1 oktober 2018 tot 15 januari 2019.

Reactie Veilig Thuis NHN op besluit inspectie
Veilig Thuis NHN onderschrijft de bevindingen van de inspectie en het genomen besluit. Het afgelopen halfjaar zijn er grote inspanningen geleverd. Desondanks is nog niet aan alle, door de inspectie gestelde, voorwaarden voldaan. Het besluit van de inspectie tot verlenging van het verscherpt toezicht toont aan dat de inspectie vertrouwen heeft in onze Veilig Thuis organisatie en de door ons genomen en nog te nemen maatregelen. Het vertrouwen dat de inspectie uitspreekt, wordt gedeeld door het dagelijks bestuur, de directie en het team van Veilig Thuis NHN.

Het afgelopen halfjaar zijn zowel bestuur als directie tot het inzicht gekomen dat een doortastende aanpak noodzakelijk is, die rekening houdt met de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van Veilig Thuis op de lange termijn. De verlenging van vier maanden biedt ons de mogelijkheid om onze aanpak verder voort te zetten.

Inspectie: verlenging verscherpt toezicht
De inspectie heeft geconstateerd dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord op alle verbeterpunten maatregelen heeft ingezet, maar dat deze nog niet op alle punten leiden tot afdoende verbeteringen. Het sturen op de wettelijke termijnen en het monitoren van meldingen vraagt om meer aandacht. Tegelijkertijd worden op dit moment wel de goede stappen gezet om tot duurzame resultaten te komen. Veilig Thuis Noord-Holland Noord laat voldoende urgentiebesef en actiebereidheid zien, daarom heeft de inspectie het vertrouwen dat de organisatie deze verbetering zal doorzetten.
In de verlengde periode van het verscherpt toezicht bekijkt de inspectie of de aangekondigde verbetermaatregelen uitgevoerd worden en leiden tot de beoogde resultaten.

Informatie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de afd. Communicatie, 088-01 25 000, communicatie@ggdhn.nl, bereikbaar ma t/m vrij 09.00-17.00 uur.

 

Alkmaar, 26 september 2018

 

Einde persbericht