Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Professionals

Als je een melding wilt maken, vragen hebt of advies wilt, dan kun je bellen met 0800-2000 (gratis, 24/7). Er zijn bijvoorbeeld hulpverleners die als enige contact hebben met geïsoleerde gezinnen waar vermoedelijk kindermishandeling of huiselijk geweld speelt. Die staan dan voor een dilemma: moet ik dit melden met het risico dat ik de vertrouwensband met het gezin verbreek, of niet. Ze kunnen dan bellen met Veilig Thuis en dit bespreken met onze deskundigen. Zo kun je met elkaar tot een besluit komen en staat de hulpverlener er niet alleen voor. 

Direct contact

Voor direct contact met Veilig Thuis Noord-Holland Noord
bel 088 - 01 00 502 (lokaal tarief)

Vroeg samenwerken door professionals

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken we gebruik van de verwijsindex.
Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van zorg in het gezin. In Noord-Holland-Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).
Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met veel begeleiders en ondersteuners. Bijvoorbeeld leraren, (huis)arts, jongerenwerker, leerplichtambtenaar. Als dat nodig is kunnen deze professionals elkaar vinden via de verwijsindex. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)
In Noord-Holland-Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN). Dit is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, kunnen zij met elkaar overleggen. Dit kan ook als een professional een signaal geeft over andere kinderen uit het gezin. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over VIN? Kijk dan op de website vroeg samenwerken.
U kunt ook een filmpje bekijken waarin wordt uitgelegd hoe de VIN werkt.

Voor inwoners blijft het landelijke nummer 0800 – 2000 (gratis) de manier om contact op te nemen met Veilig Thuis. Natuurlijk bent u vrij om dit landelijke nummer ook te gebruiken.