Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Stappenplan

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 1 – In kaart brengen van de signalen.
Stap 2 – Collegiale consultatie en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Stap 3 – In gesprek gaan met de cliënt.
Stap 4 – Wegen van het (vermoeden van) geweld of de kindermishandeling.
Stap 5 – Beslissen: hulp organiseren of melden?

Dit stappenplan is een algemene schets. Bij signalen van eergerelateerd geweld of van vrouwelijke genitale verminking, zijn soms aanvullende stappen nodig. Organisaties geven in hun eigen meldcode aan wie de stappen moet doorlopen. Dat kan bijvoorbeeld een leerkracht zijn die huiselijk geweld heeft gesignaleerd, of een schoolmaatschappelijk werker.
Meldcode is geen meldplicht.