Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

22 april 2016 Opening pand Veilig Thuis NHN en mini-conferentie

Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis Noord-Holland Noord gestart. Veilig Thuis is ontstaan uit een fusie van de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het meldpunt ‘Veilig Thuis’. Per 1 januari 2016 heeft Veilig Thuis een nieuw pand betrokken: Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar. Ter ere van dit feit organiseerden wij op 22 april 2016 een mini-conferentie speciaal voor leden van het algemeen bestuur GGD Hollands Noorden, leden College, raads- en commissieleden, ambtenaren openbare orde veiligheid en ketenpartners. Centraal stond het thema Kindermishandeling en de rol van gemeenten. Aansluitend aan de mini-conferentie vond de opening van ons nieuwe pand plaats.

 

 

 

Opening

De heer Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, verrichtte de digitale openingshandeling, vanuit het hoofdkantoor van de GGD, Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar.