Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Meldcode tour Geweld hoort nergens thuis; gratis meldcodetrainingen

Vanaf 1 januari 2019 is de aangescherpte wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Maar hoe pas je de meldcode toe? En hoe ga je in gesprek met de betrokkenen als je je zorgen maakt?

Om professionals meer bekend te maken met de meldcode en om vaardigheden die nodig zijn voor het goed toepassen van de meldcode te trainen, organiseert Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord 3 gratis meldcodetrainingen op:

  •   4 maart 2021 van 16.00 tot 19.00 uur
  • 11 maart 2021 van 13.00 tot 16.00 uur
  • 16 maart 2021 van 16.00 tot 19.00 uur


Een training bestaat uit 1 dagdeel en is gericht op professionals die werken in:

  • Onderwijs.
  • Kinderopvang.
  • Wijkteams.
  • Eerste lijns professionals.
  • Huisartsenpraktijken.
  • Geboortezorg.
  • Ouderenzorgorganisaties.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor deze gratis meldcodetraining kan via aanmelder.nl/meldcode, hier vindt u tevens meer informatie.

Geweld hoort nergens thuis is een programma vanuit het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de VNG en gericht op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.