Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Geweld hoort nergens thuis - Meldcodetour 3 en 12 maart!

 Vanaf 1 januari 2019 is de aangescherpte meldcode in werking getreden. De aangescherpte meldcode biedt professionals per beroepsgroep een specifiek afwegingskader aan de hand waarvan ze een besluit kunnen nemen al dan niet te melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp te verlenen. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Regioplan organiseren daarom in opdracht van het Ministerie van VWS de meldcodetour om:

  • de bekendheid van de aangescherpte meldcode bij u als professional te vergroten;
  • ervoor te zorgen dat meer professionals de meldcode toepassen, onder meer door te oefenen met gesprekvoering en het doorlopen van de stappen aan de hand van reële casuïstiek;
  • de dilemma’s bij het toepassen van de verschillende stappen van de meldcode te schetsen en op zoek te gaan naar oplossingen;
  • de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen te versterken;

..met als uiteindelijke doel om de veiligheid van slachtoffers van huiselijke geweld en/of kindermishandeling te vergroten.

De meldcodetour bijeenkomsten in Noord-Holland-Noord zijn op:

  • 3 maart 2020 van 16.00 tot 20.00 uur in Hoorn
  • 12 maart 2020 van 16.00 tot 20.00 uur in Alkmaar

Aanmelden voor de meldcode training kan hier!