Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Pilot verbeteren samenwerking Veilig Thuis en politie bij 'Tijdelijke huisverbod'

In april 2019 is een pilot gestart om de samenwerking tussen Veilig Thuis en het basisteam van de politie Heerhugowaard bij het Tijdelijk Huisverbod (THV) te verbeteren. De pilot houdt in dat een Veilig Thuis medewerker aansluit bij het uitvoeren van het risicotaxatie instrument huiselijk geweld (RIHG), wat voorheen alleen door de politie gebeurde. Het RIHG is het instrument om te ondersteunen bij het al dan niet opleggen van een THV. Dit betekent dat Veilig Thuis nu mee gaat naar het eerste gesprek met directbetrokkenen na een huiselijk geweld en/of kindermishandeling situatie, daardoor is Veilig Thuis eerder betrokken.

We hebben in de pilot gemerkt dat de politie en Veilig Thuis elkaar nu beter kunnen vinden. Veilig Thuis voegt expertise toe in het eerste gesprek met de betrokkenen. Door samen op pad te gaan versterken het zorg- en strafdomein elkaar. Daarnaast kunnen we sneller relevante informatie uitwisselen voor een juiste inschatting, kunnen wij direct aanvullende veiligheidsafspraken maken en kunnen wij één vast gezicht bieden aan de betrokkenen vanaf de start van het RIHG tot aan de monitoring die Veilig Thuis uitvoert.

De ervaringen in de pilot zijn positief, en de pilot is inmiddels uitgebreid het basisteam van de politie Hoorn.