Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Eén gezamenlijke visie op veiligheid in de hele regio

Veilig Thuis werkte al langer volgens de visie ‘Eerst samen voor veiligheid, dan risicogestuurde zorg’. Inmiddels hebben de gemeenten/wijkteams, Blijf Groep en andere ketenpartners deze visie ook omarmd. Er waren nogal eens verschillende visies op veiligheid, en het is heel belangrijk dat we vanuit dezelfde visie (gaan) werken! De focus ligt in deze visie op een duurzame outcome van onze gezamenlijke inspanningen, namelijk: stopt het geweld ook daadwerkelijk. De visie in een notendop voor diegene die hier nog niet mee bekend is:

De visie gaat uit van een gefaseerde aanpak in de samenwerking om duurzame veiligheid te creëren:

  • Eerst samenwerken voor directe veiligheid, mede aan de hand van een veiligheidsplan. 

Doel: het geweld stopt onmiddellijk.

  • Dan samenwerken voor risicogestuurde zorg, mede aan de hand van een hulpverleningsplan. 

Doel: de oorzaken van het geweld worden weggenomen of teruggedrongen.

  • Tenslotte samenwerken voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg, mede aan de hand van een herstelplan. 

Doel: de negatieve gevolgen van het geweld worden hersteld of beperkt.

Bekijk hier het filmpje van Civil Care over Visie op veiligheid. 

Lees hier het visiedocument.