Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Hebben de coronamaatregelen impact op huiselijk geweld?

Het Nederlands Onderzoekscentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) doet onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld. Alle Veilig Thuis-regio’s nemen deel aan het onderzoek, waardoor er een landelijk beeld geschetst kan worden van de gevolgen van de maatregelen op huiselijk geweld. De eerste stap is het analyseren van de beschikbare data. Er zijn afspraken gemaakt over het zorgvuldig verwerken van de gegevens. De onderzoekers zullen vervolgens trendanalyses per Veilig Thuis-regio maken. Ook onderzoeken ze de verschillen in aard en soort melding en de verschillen in melder. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, nemen we die op in onze nieuwsbrief. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Week tegen Kindermishandeling
Interview samenwerking sociale teams en Veilig Thuis
Multidisciplinaire (MDA)++ aanpak in NHN
Uitbreiding samenwerking Tijdelijk Huisverboden
Mensenhandel & Loverboyproblematiek, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis
Reactie LNVT op rapport Verwey Jonker Instituut
Vacatures