Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Interview samenwerking sociale teams en Veilig Thuis

‘Het is een kwestie van dezelfde taal spreken’ 

Samenwerking tussen Veilig Thuis en de Sociale teams is essentieel 
Veilig Thuis en de sociale teams van de gemeente Alkmaar zijn onontkoombaar met elkaar verbonden. Na een veiligheidsbeoordeling of na een vervolgdienst draagt Veilig Thuis schrijnende gezinssituaties over aan de sociale teams. Vier hulpverleners uit het werkveld treffen elkaar voor een gesprek over hun rollen en het belang voor de veiligheidsketen. 

Jenny en Paula werken voor het team Jeugd en Gezin van de gemeente Alkmaar. Jenny is gedragswetenschapper, Paula is jeugd- en gezinscoach en staat zoals ze dat zelf omschrijft ‘met de voeten in de klei’. Ze werken nauw samen met Hélène en Sandra van Veilig Thuis. Een goede samenwerking tussen de sociale teams en Veilig Thuis is volgens Hélène 'essentieel'. Waarom? "Voor betere diensten voor onze cliënten. Daarvoor moeten we op één lijn zitten.” Sandra noemt het "dezelfde taal spreken.” Ook zij benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen de hulpverleners. "We moeten vanuit één visie werken. Dat zorgt ervoor dat je niet bij iedere casus het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Vanuit basisrichtlijnen kun je maatwerk leveren.” 

‘Goede samenwerking maakt mijn werk makkelijker’ 

Hokjesdenken 
Jenny kent als geen ander de veiligheidsketen. "Deze is onderverdeeld in allerlei organisaties, of hokjes. We zijn geneigd vanuit die hokjes te denken en juist daarom zijn de schakels daartussen belangrijk.” En dat geldt dus ook voor ‘hokje’ Veilig Thuis en ‘hokje’ sociale teams. "Daarom hebben we een heldere rolverdeling nodig met taken en termijnen. Dat brengt duidelijkheid, dat is nodig voor de veiligheid van kinderen en gezinnen.” De gedragswetenschapper legt uit dat samenwerking ook hobbels met zich meebrengt. Ook daar moet je met elkaar uitkomen.” 

Paula werkt in de ‘frontlinie’ en vertelt dat vertrouwen belangrijk is. "Ik vind het fijn om even op iemand van Veilig Thuis terug te kunnen vallen als ik wil sparren. Wij pakken de boel vaak vanuit Veilig Thuis op en dragen het eventueel weer over aan andere hulpverlening. Dat moet een vloeiende lijn zijn.” Ze vervolgt: "De burger moet Veilig Thuis kunnen vertrouwen en een goede samenwerking tussen ons maakt mijn werk makkelijker.” Jenny haakt in: "Dat heb je mooi gezegd. Weten wat je aan elkaar hebt.” 

Dienst ‘Voorwaarden en Vervolg’ 

De organisaties hebben elkaar dus nodig. Sandra legt uit op welke momenten. "Dit gebeurt tijdens de veiligheidsbeoordeling en de directe overdracht. Daar zijn afspraken over. Daar wordt ook de dienst ‘Voorwaarden en Vervolg’ ingezet. Dit is een intensieve samenwerking tussen de sociale teams en Veilig Thuis.”  Hélène: " Met de samenwerkingsafspraken zorgen we dat we meer sámen doen. Dat Paula en ik samen zeggen: ‘het kind mag niet geslagen worden’. En daar samen voor staan.” 

‘Sociale teams worden serieus genomen’ 

Grote veranderingen 
De maatschappelijk werkers zien hier en daar dus nog verbeterpunten, maar er is ook een hoop veranderd in de afgelopen jaren. Jenny vertelt dat heldere en duidelijk uitgewerkte afspraken daar een grote rol in spelen. "Vroeger werd er door Veilig Thuis veiligheidsonderzoek gedaan en dan werd er wel of geen kindermishandeling vastgesteld. Destijds voelde het soms van: ‘hier heb je één sociaal team en succes ermee, wij spreken elkaar weer over drie maanden voor de monitoring’. Dit zeg ik even heel zwart-wit. Tegenwoordig trek je meer samen op.” 

Ook Sandra ziet dat er een hoop veranderd is. "Voor elk sociaal team is er nu een contactpersoon bij Veilig Thuis. Dit om de samenwerking zo goed mogelijk te houden. Die contactpersoon kan signaleren of er bij moeilijkheden trends zijn of dat er een gesprek nodig is.” Paula legt uit dat ze iedere vrijdag contact heeft met Veilig Thuis. "Het is fijn als je elkaar echt ziet. Ik heb ook het gevoel dat wij als sociaal team serieuzer worden genomen. Ik schroom niet om even te bellen voor vragen of advies.” "We staan meer naast elkaar”, vult Hélène aan. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Week tegen Kindermishandeling
Hebben de coronamaatregelen impact op huiselijk geweld?
Multidisciplinaire (MDA)++ aanpak in NHN
Uitbreiding samenwerking Tijdelijk Huisverboden
Mensenhandel & Loverboyproblematiek, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis
Reactie LNVT op rapport Verwey Jonker Instituut
Vacatures