Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Mensenhandel & Loverboyproblematiek, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis

De medewerkers van Veilig Thuis hebben veel deskundigheid over de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis heeft een aantal expertisegebieden benoemd, specifiek voor de vormen van geweld die extra aandacht nodig hebben of complex zijn. Denk bijvoorbeeld aan stalking (nieuwsbrief september 2020). In dit artikel zoomen we in op Mensenhandel & Loverboyproblematiek.  
 

Mensenhandel komt voor in verschillende vormen: 

 • Seksuele uitbuiting 
 • Arbeidsuitbuiting 
 • Criminele uitbuiting
 • Gedwongen orgaanverwijdering


Wat is de definitie van mensenhandel? 
Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin). De kern van mensenhandel is het uitbuiten van het slachtoffer: hem of haar onder dwang dingen laten doen waar hij of zij niet zelf voor gekozen heeft. Uitbuiting kan plaatsvinden in de seksindustrie, denk hierbij dus ook aan loverboyproblematiek. Maar uitbuiting kan ook plaatsvinden in andere economische sectoren. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zeer slechte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, waardoor de mensenrechten in het geding komen. (Strafbare) mensenhandel kan daarnaast ook het met dwang werven, vervoeren etc. van een persoon zijn, met als doel om organen uit het lichaam van die persoon te verwijderen, en vervolgens te verkopen.  

Mensensmokkel is géén mensenhandel!   

Mensenhandel komt in heel Nederland voor. Helaas worden de signalen niet altijd herkend. Namelijk maar 1 op de 5 slachtoffers van mensenhandel is in beeld bij hulpverlening. Dit terwijl 88% van de slachtoffers tijdens de uitbuiting contact heeft met een hulpverlener. De hulpverlener ziet vaak niet de signalen van mensenhandel.  
 
Veel slachtoffers worden geworven via sociale media. Het slachtoffer wordt bijvoorbeeld afgeperst met een seksueel getinte foto (of video). De afperser eist vervolgens geld of meer pikante foto’s of diensten (bijv. dat het slachtoffer gaat werken in de prostitutie).  
 

Enkele risicofactoren voor slachtofferschap van mensenhandel/loverboys waar je als professional op kunt letten:  

 • Eerder slachtoffer van (seksueel) geweld 
 • LVB  
 • Leeftijd 12-24 
 • Afkomstig uit multiprobleem- of gebroken gezinnen 
 • Laag zelfbeeld 
 • Voorgeschiedenis van geweld of trauma / jeugdhulpverleningsverleden 
 • Vluchteling/ongedocumenteerd/arbeidsmigrant zijn 
 • LHBTI+ 
 • Werkt afwisselend op verschillende plaatsen of onder gevaarlijke omstandigheden
 • Heeft kenmerken die duiden op afhankelijkheid van de exploitant/uitbuiter (tatoeages of voodoomateriaal) 
 • Wordt gechanteerd of bedreigd (ook familie kan bedreigd worden) 
 • Ontvangt een ongebruikelijk laag loon 
 • Spijbelt en/of heeft achteruitgaande schoolresultaten 
 • Geeft vage verklaringen voor of verbergt lichamelijk letsel 
 • Heeft vertekende ideeën over vriendschap, liefde en aandacht 
 • Neemt werkgever of derden overdreven in bescherming 
 • Vertoont plotselinge gedragsverandering en normafwijkend gedrag 
 • Heeft veel nieuwe vriendschappen en contacten (niet leeftijdsconform) 
 • Verwaarloost of beëindigt oude vriendschappen en familierelaties 
 • Er is sprake van dubieuze schuldopbouw bij werkgever of derden 
 • Is bang voor uitzetting of mishandeling 
 • Is in het bezit van een vals paspoort 
 • Heeft niet zelf een reis of visa geregeld 
 • Heeft weinig tot geen contact met de buitenwereld 
 • Maakt uitzonderlijk lange werkdagen of werkweken. 
Veilig Thuis werkt veel samen met Comensha, HVO Querido en de AVIM (politie). Comensha is hét landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij brengen de aard en omvang van mensenhandel in kaart. HVO Querido is daarnaast de zorgcoördinator Mensenhandel in de regio Noord-Holland- Noord. Vanuit de politie is er tot slot het team AVIM (De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel). AVIM gaat over de opsporing en vervolging van daders van mensenhandel. Veilig Thuis bespreekt vermoedens van mensenhandel en loverboyproblematiek met deze ketenpartners, en werkt vervolgens samen om tot de juiste hulpverlening te komen. 
 
Heb je vermoedens van Mensenhandel of vragen over het onderwerp? Neem contact op met Veilig Thuis en vraag naar het expertiseteam. 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Week tegen Kindermishandeling
Interview samenwerking sociale teams en Veilig Thuis
Hebben de coronamaatregelen impact op huiselijk geweld?
Multidisciplinaire (MDA)++ aanpak in NHN
Uitbreiding samenwerking Tijdelijk Huisverboden
Reactie LNVT op rapport Verwey Jonker Instituut
Vacatures