Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Reactie LNVT op rapport Verwey-Jonker Instituut

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt langdurige en specialistische inzet

Op 12 november 2020 heeft het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek bij 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis gepresenteerd.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) onderschrijft de conclusies uit het rapport en is ervan overtuigd dat - ondanks dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een kwestie van lange adem is - het geweld echt kan worden gestopt. Daarvoor is de inzet van velen nodig; geen gezin is hetzelfde. Met het Verwey- Jonker Instituut vindt ook het LNVT het feit dat uit het onderzoek blijkt dat het geweld bij dertig procent van de gezinnen is gestopt een goede stap voorwaarts. Maar om gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen blijft maatwerk en een integrale aanpak nodig. Een pleidooi dat Veilig Thuis al een langere tijd houdt. 

High impact crime
Huiselijk geweld is een uiterst complex probleem waarin allerlei zaken tegelijk een rol spelen zoals armoede, verslavingen en trauma’s bij ouders. Een probleem dat alleen met langdurige en specialistische hulp helemaal kan worden opgelost. Er is een afname van geweld constateren de onderzoekers, maar er moet meer gebeuren. Het Verwey-Jonker Instituut geeft aan dat investering in kennis en expertise in de wijken nodig is. Dit onderschrijven wij. Samen met gemeenten zijn de Veilig Thuis organisaties bezig om de aanpak verder te verbeteren. Veilig Thuis spreekt niet voor niets over high impact crime.

Melden heeft zin
Het LNVT benadrukt dat melden bij Veilig Thuis zin heeft; het is de eerste stap om het geweld te stoppen. Bij de presentatie die op 12 november plaatsvond, heeft Debbie Maas (voorzitter LNVT) het belang aangeven van intensieve samenwerking tussen partijen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en geschetst wat volgens het LNVT nodig is om de aanpak van deze vorm van high impact crime verder te verbeteren. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Week tegen Kindermishandeling
Interview samenwerking sociale teams en Veilig Thuis
Hebben de coronamaatregelen impact op huiselijk geweld?
Multidisciplinaire (MDA)++ aanpak in NHN
Uitbreiding samenwerking Tijdelijk Huisverboden
Mensenhandel & Loverboyproblematiek, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis
Reactie LNVT op rapport Verwey Jonker Instituut
Vacatures