Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Even voorstellen....Marion Verstraaten

Sinds juli 2019 ben ik, Marion Verstraaten, als manager werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Tevens maak ik deel uit van het directiemanagementteam van GGD Hollands Noorden. Hiervoor heb ik een aantal jaren gewerkt voor de gemeente Den Haag in de functie van bestuursadviseur van de burgemeester. En bij GGD Haaglanden was ik enkele jaren als manager verantwoordelijk voor Infectieziektebestrijding en Reizigersadvisering. Hier heb ik veel geleerd, o.a. over uitbraken van infectieziekten, markttaken, en een fusie van twee GGD'en meegemaakt. Voordat ik bij Veilig Thuis kwam werken, was ik als hoofd Veiligheidsbureau verantwoordelijk voor de samenwerking tussen crisispartners (overheid en bedrijfsleven) bij rampen en crises in de Veiligheidsregio Kennemerland.  

Samen werken aan een toekomstbestendige organisatie 

Veilig Thuis maakt na een periode van verscherpt toezicht een snelle ontwikkeling door met sterke groei en een toenemend aantal meldingen. Ik wil mij graag inzetten om de organisatie verder toekomstbestendig te maken en te positioneren in de regio, met oog voor de kwaliteit van dienstverlening, tevredenheid van cliënten en medewerkers. En samen met onze ketenpartners werken aan een duurzame veilige thuissituatie voor onze inwoners. 

Tot slot 

Inmiddels heb ik al veel nieuwe mensen leren kennen. En ik zie ernaar uit om de ketenpartners te ontmoeten in de komende periode.  Tot ziens! 

 

Marion Verstraaten