Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. 

Meldcode is veranderd! 

De verbeterde meldcode geeft beroepskrachten handvatten om vermoedens van acute en structurele onveiligheid te signaleren en te bepalen hoe ze kunnen handelen. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader is vanaf 1-1-2019 verplicht te hanteren en beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. 

Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter in te schatten en omdat Veilig Thuis beroepskrachten dan waar nodig kan ondersteunen bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor direct betrokkenen. 

Met de aanpassing meldcode werken we samen aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 

Bekijk hier het filmpje: Wat verandert er aan de meldcode? En lees hier tevens meer over de 5 stappen, het afwegingskader en de voorwaarden voor goede hulp. 
Lees hier: Stappenplan verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per beroepsgroep. 

Regionaal nieuws (Kop van Noord-Holland, Regio Alkmaar en West-Friesland) 

In het eerste kwartaal van 2019 heeft Veilig Thuis (5) thema-ochtenden georganiseerd voor alle beroepsgroepen die te maken hebben met de verbeterde meldcode.  

Meer informatie? 

Voor meer informatie ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.
Hier vindt u ook de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Met de aanpassing meldcode werken we samen aan een betere aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling