Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak van huiselijk geweld is er nadrukkelijk één van de lange adem. Het kabinet heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder jaarlijks 38,6 miljoen euro voor Veilig Thuis, 14 miljoen euro voor het creëren van extra opvangplekken in de vrouwenopvang en 1,5 miljoen euro voor de Centra Seksueel Geweld.  
De opgave is huiselijk geweld eerder en beter in beeld te krijgen, het stoppen en terugdringen van dit geweld en de schade ervan te beperken, zodat de cirkel van geweld en de overdracht hiervan generatie op generatie wordt doorbroken.  
Veilig Thuis-organisaties worden verder versterkt en tevens wordt ingezet op versterking van de sociale (wijk)teams en het werken met de visie gefaseerde ketenzorg en de bouwstenen van MDA++.  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?
Update chatfunctie
Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling
Cijfers (regionaal) over huwelijksdrang
Vacatures
Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis