Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis

De medewerkers van Veilig Thuis hebben veel deskundigheid over de vele verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis heeft een aantal expertisegebieden benoemd, specifiek voor de vormen van geweld die extra aandacht nodig hebben of complex zijn. Denk bijvoorbeeld aan  (ex-)partnergeweld en stalking. In dit artikel zoomen we in op stalking.  

Wat is stalking en waarom is het schadelijk? 

Stalken is een patroon van herhaaldelijk hinderlijk gedrag waarbij een persoon zich aan een ander opdringt op een manier die angst of stress veroorzaakt. Politie en justitie noemen stalking ook wel belaging. De methoden van stalking zijn divers. Stalken kan bestaan uit contact zoeken via sociale media, het direct benaderen van het slachtoffer, het netwerk benaderen van het slachtoffer, goederen toesturen, hacken van online accounts, beschadigen van spullen van het slachtoffer etc. In de meeste gevallen stopt het stalken na drie maanden, in sommige gevallen duurt dit echter langer. 
Stalken kan aanzienlijke schade toebrengen aan de psychische en fysieke gezondheid van het slachtoffer. Het kan zelfs leiden tot fysiek letsel. Stalking kan ook gevoelens van boosheid, irritatie, schaamte en angst oproepen. Sommige slachtoffers worden gedwongen hun leefstijl of bezigheden te veranderen en in extreme gevallen voelen zij zich genoodzaakt te verhuizen of een nieuwe identiteit aan te nemen.  

Wie stalken er en waarom doen zij dit? 

Er zijn verschillende soorten typen stalkers. Veilig Thuis houdt zich voornamelijk bezig met ex-partners die stalken. Bij de term ‘stalker’ wordt vaak aan een man gedacht, maar het komt ook vaak voor dat vrouwen hun ex-partner stalken. Stalken na het verbreken van een relatie begint soms onschuldig. De ex-partner die de relatie heeft willen behouden, kan bijvoorbeeld vragen om antwoorden of hoopt de relatie te kunnen herstellen. Soms gebeurt het ook dat de stalker wraakgevoelens koestert. Tot slot kan het gebeuren dat de stalker de (gezamenlijke) kinderen gebruikt als excuus om contact te zoeken.  

Hoe kan je stalking herkennen en welke mogelijkheden zijn er om dit te stoppen? 

Zoals eerder genoemd betreft stalking een patroon van gedragingen en situaties, dat door het slachtoffer als ingrijpend en/of angstig wordt ervaren. Om een aangifte van stalking op te kunnen nemen, moet het slachtoffer dus aangeven hoe hij/zij het gedrag ervaart. Daarom kan de politie geen ambtshalve aangifte opnemen van stalking (belaging). Alvorens aangifte te doen, zijn er andere maatregelen die genomen kunnen worden, waaronder een stopgesprek. 

Er zijn vier gouden regels als het aankomt op het stoppen van stalking. Deze zijn:  

  1. Geen contact met de stalker.  
  2. Vertel aan anderen wat er aan de hand is. 
  3. Verhoog de persoonlijke bescherming. 
  4. Verzamel bewijs. 

Heb je een vermoeden van stalking? Vraag dan Veilig Thuis om advies! Samen bespreken we de situatie, welke risico’s er zijn, maken we een (veiligheids-)plan en zoeken we samenwerking met partners, zoals de politie en hulpverlening.  

 

Het team (ex-)Partnergeweld & Stalking, Veilig Thuis NHN 
Avalon, Kirsten, Liesbeth en Maaike 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?
Update chatfunctie
Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling
Cijfers (regionaal) over huwelijksdrang
Vacatures
Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis