Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Update chatfunctie

Sinds eind mei bieden alle Veilig Thuis-organisaties de mogelijkheid om tijdens kantooruren te chatten. Deze nieuwe vorm van contact is een extra mogelijkheid voor advies in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling en is aanvullend op de telefonische bereikbaarheid van Veilig Thuis. Bellen kan namelijk soms lastig zijn en met de chatfunctie voorziet Veilig Thuis in de behoefte om laagdrempelig contact op te nemen.  

Er wordt een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de (financiële) impact van de chatfunctie en de noodzakelijke randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte borging in 2021. In het najaar van 2020 wordt een besluit genomen over het vervolg van de chatfunctie per 2021. 

Veilig Thuis NHN heeft sinds de implementatie van de chatfunctie gemiddeld 93 chats per maand met een gemiddelde duur van 22 minuten. Vrouwen benaderen Veilig Thuis vaker via de chat dan mannen. Opvallend is dat een relatief jonge doelgroep, de minderjarigen, vaker via de chat om advies vragen bij Veilig Thuis dan via de telefoon.  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?
Update chatfunctie
Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling
Cijfers (regionaal) over huwelijksdrang
Vacatures
Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis