Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Het Verwey-Jonker Instituut voert momenteel onderzoek uit naar de effectiviteit van de hulpverlening die kinderen en ouders krijgen nadat ze zijn aangemeld bij Veilig Thuis. In totaal doen ruim 1.200 ouders en 1.500 kinderen in ruim 100 gemeenten mee aan het onderzoek. De voorlopige resultaten zijn op 10 september gepresenteerd en bevestigen hoe hardnekkig het probleem is en dat het nog steeds een lastige opgave blijft om de geweldspiraal te doorbreken. 

Uit het onderzoek blijkt dat de problematiek van gezinnen die vanwege een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld gemeld worden bij Veilig Thuis ernstiger is dan gedacht. Bij 92% van de gezinnen was sprake van partnergeweld en/of direct geweld tegen kinderen. Het ging om gemiddeld 71 incidenten per jaar. In ruim de helft van de gezinnen is zowel sprake van partnergeweld als van kindermishandeling: bij 69% van de kinderen was sprake van direct geweld tegen kinderen. Het ging gemiddeld om 12 gewelddadige incidenten per jaar.  

Veel kinderen kampen met traumaklachten en veel ouders hebben zelf een jeugdtrauma meegemaakt of zijn opgegroeid in een gezin waar sprake was van partnergeweld in de eigen jeugd. Opvallend is dat de ondervraagden in de vragenlijst goed kunnen aangeven hoe de situatie is, maar dat ze het geweld  bagatelliseren. Mensen zijn snel geneigd om te denken dat iedereen wel eens met geweld te maken heeft en lijken huiselijk geweld te normaliseren.  
 
Gezinnen waarover zorgen zijn over de veiligheid hebben vaak te maken met een opeenstapeling van problemen (psychiatrie, trauma, verslaving, schulden/werkeloosheid, complexe scheidingen). Armoede komt relatief vaak voor bij de gezinnen (47%), net als werkloosheid en alcoholgebruik. Door de combinatie van problemen, bij verschillende gezinsleden, is de hulp ingewikkelder in kaart te brengen, te verlenen en te organiseren dan bij enkelvoudige problemen. De onderzoekers geven aan dat de inzet van een multidisciplinair team noodzakelijk is om op een goede manier hulp te prioriteren en te bieden. Een duurzame aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een integrale aanpak. Op 12 november 2020 worden de eindresultaten gepubliceerd.  

Lees hier de Factsheet Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?
Update chatfunctie
Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling
Cijfers (regionaal) over huwelijksdrang
Vacatures
Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis