Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Vertrouwenspersoon & belangenbehartiging

Vertrouwenspersoon

Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kun je terecht bij het AKJ: Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Het AKJ is er ook voor alle adviesvragers en melders bij Veilig Thuis. Dus ook voor volwassenen die niet te maken hebben met Jeugdzorg, maar wel met Veilig Thuis. Ook kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ bij ontevredenheid, vragen over wat van Veilig Thuis te verwachten of ondersteuning bij een klacht.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis NHN, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren ze naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon jouw verhaal altijd serieus nemen. Hij/zij informeert je over jouw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis NHN.

Zo bereik je het AKJ
Website: www.akj.nl, daar kun je een contactformulier invullen.
Telefoon: 088-55 51 000
E-mail: info@akj.nl
Jongeren kunnen ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Belangenbehartiging

Ook de hieronder genoemde organisaties kunnen opkomen voor jouw belangen. Je kunt bij hen terecht voor advies, begeleiding en ondersteuning.
 

De Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman behandelt klachten over overheidsinstellingen en particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen. De Nationale ombudsman is onpartijdig. En probeert naar aanleiding van een klacht te bemiddelen of start een onderzoek. De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat mensen met een klacht, eerst gebruik moeten maken van de interne- en/of externe klachtregeling bij de overheidsinstantie zelf. Pas als men er samen met de overheidsinstantie niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman de klacht behandelen.

Meer informatie: www.nationaleombudsman.nl


De Kinderombudsman
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid. En ook door private organisaties in bijvoorbeeld de jeugdzorg. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen. De Kinderombudsman adviseert gevraagd en ongevraagd het parlement en organisaties. En maakt mensen bewust van kinderrechten.

Meer informatie: www.dekinderombudsman.nl