Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Verwijsindex

Veilig Thuis Noord-Holland Noord voert een registratie in de Verwijsindex als Veilig Thuis een onderzoek verricht of een dienst Voorwaarden & Vervolg inzet.

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een hulpmiddel om de verschillende hulpverleners en andere professionals die jou begeleiden snel met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij beter samenwerken.

Registratie
Veilig Thuis Noord-Holland Noord registreert jouw naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN). Ook registreren wij de naam en het e-mailadres van de medewerker(s) met wie je te maken hebt en de datum van de registratie. In de Verwijsindex staat nooit wat er aan de hand is.

Je merkt pas iets van de registratie als je met een tweede hulpverlener in aanraking komt. De betrokken hulpverleners zien dan een ‘match’ in het systeem en nemen contact op met je als ouder(s) of jeugdige. De hulpverlener zal vertellen dat hij/zij contact gaat opnemen met de andere hulpverlener(s). En dat ze relevante informatie met elkaar zullen delen. Hierbij houden ze rekening met de privacyregels die voor hen gelden. De hulpverleners delen zo nodig informatie, bespreken wat de best passende hulp is en hoe ze gaan samenwerken. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners.

Spelregels bij registratie in de Verwijsindex

  • Veilig Thuis Noord-Holland Noord stelt je  altijd op de hoogte van de registratie. Je ontvangt ook een folder met informatie over de Verwijsindex.
  • Veilig Thuis Noord-Holland Noord informeert ook de jeugdige, als deze 12 jaar of ouder is. Is jouw kind 16 jaar of ouder dan informeren wij alleen de jeugdige.
  • Na twee jaar wordt de registratie op ‘niet-actief’ gezet en na vijf jaar worden de niet-actieve registraties uit het systeem verwijderd.

Meer informatie
Folder voor ouders: Verwijsindex ouders Noord-Holland
Folder voor jeugdigen: Verwijsindex jeugdigen Noord-Holland
Website Verwijsindex: www.multisignaal.nl