Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling?

Wat is huiselijk geweld?

Ieder jaar zijn er in Nederland zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen.

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Niet normaal

Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt. Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren gebeuren: zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Mannelijke slachtoffers

Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer, ook mannen. Ze worden bijvoorbeeld psychisch of lichamelijk mishandeld of bedreigd door hun partner. Er zijn ook mannen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld door familieleden, of van mensenhandel.

Wat is kindermishandeling?

Er zijn kinderen die elke week meemaken dat hun ouders ruzie hebben. En niet alleen met woorden, maar ook met slaan en schoppen. Of nog erger. Het leven onder die spanning in huis kan net zo erg en naar zijn als wanneer een kind zelf geslagen of op een andere manier mishandeld wordt.

Kindermishandeling is elke fysiek, psychisch of seksueel bedreigende of gewelddadige omgang met een kind jonger dan achttien jaar (minderjarige). Verantwoordelijk hiervoor zijn de ouders. De term ‘ouders’ slaat op de biologische ouders, maar ook op stiefouders, adoptie-ouders en pleegouders. Het gaat dus niet alleen om zichtbare schade, zoals blauwe plekken of brandwonden. Kindermishandeling kan ook geestelijke schade veroorzaken.

Niet alleen ouders

Ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen doordat het kind afhankelijk van hen is voor aandacht, bescherming en verzorging. Bijvoorbeeld peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten of sporttrainers.

Hierdoor raakt het kind ernstig beschadigd, of dreigt het beschadigd te worden.

Bij huiselijk geweld is er in 58 procent sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar. In Nederland zijn ieder jaar meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Ook dat is kindermishandeling.

 

Wat zijn de signalen?

 

Lichamelijke signalen

 • vaak verwondingen: blauwe plekken, snij-, bijt- of hoofdwonden, kneuzingen, fracturen (met name neus, pijpbeenderen, ribben)
 • ontwrichtingen (met name kaak en schouder)
 • brandwonden
 • verlies van tanden
 • schedelverwondingen en genitale beschadigingen

Psychische signalen

 • depressiviteit
 • trillen
 • vaak hoofdpijn of maagpijn
 • vermoeidheid
 • angst
 • slaapstoornissen
 • hyperventilatie, hartkloppingen

Signalen in het gedrag

 • een onderdanige houding
 • onzekerheid, een negatief zelfbeeld
 • schrikachtig
 • praten in termen van ‘ik mag niet van mijn man’
 • relatie- en seksuele problemen
 • verslavingen
 • moeite met oogcontact
 • afspraken steeds uitstellen
 • onderdrukken van emoties, moeite met huilen
 • afgeven van tegenstrijdige boodschappen
 • niet over eigen geld (mogen) beschikken
 • sociaal isolement, weinig contacten buitenshuis
 • schuldgevoelens

Signalen bij kinderen

 • heel stil of juist heel druk zijn
 • geen vriendjes hebben
 • leer- en concentratieproblemen op school
 • lichamelijke klachten

Bent u slachtoffer of pleger van huiselijk geweld of kindermishandeling? Of heeft u een vermoeden van huiselijk geweld? Onderneem dan actie en bel Veilig Thuis 0800 – 2000 (gratis 24 uur per dag, 7 dagen per week). Bij een levensbedreigende situatie: bel altijd direct het alarmnummer 112.