Actueel

Seksueel geweld tegen kinderen rapport

Uit meldingen bij de politie blijkt dat seksueel geweld tegen kinderen in meer dan de helft (58%) van de gevallen plaatsvindt in een woning.

Week tegen Kindermishandeling en mini-symposium

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld.

Als je thuis niet veilig bent, raak je op drift

Artikel Noordhollands Dagblad: jaarlijks zijn bijna 1,3 miljoen mensen het slachtoffer van huiselijk geweld.

Nieuwe folder: Veilig Thuis praat ook met de kinderen

In de folder ‘Veilig Thuis praat ook met de kinderen’ lees je hoe we dit doen en waarom we dit belangrijk vinden.

Save the date! Minisymposium Kindermishandeling

​Op 28 november organiseert Veilig Thuis Noord- Holland Noord een minisymposium. Het thema van dit jaar is Kindermishandeling.

Film over femicide: ‘Look What You Made Me Do’

“Basta!” zegt Rosalba. “Kies voor jezelf”, zegt Laura. Bekijk de film ‘Look what you made me do’ op NPOStart.

Campagne tegen geweld in huiselijke kring van start

In de nieuwe campagne tegen geweld in de huiselijke kring wordt opgeroepen om in gesprek te gaan als je een onveilige thuissituatie vermoedt.

Rechtopnee.nl: bekijk de filmpjes

Achterlating, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld: deze video’s van netwerkpartner Pharos zijn indringend, to the point en empowering.

Meldcode: stappenplan en informatie

Is het noodzakelijk om een melding te doen? Je gebruikt hiervoor de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Meer informatie en een 5-stappen-plan vind je bij Augeo.

Dag van de Mantelzorg: als de zorg teveel is…

Zie jij in jouw beroep als zorgverlener of in jouw omgeving dat de mantelzorger het eigenlijk niet meer kan opbrengen? Zoek tijdig hulp.