Disclaimer

Het samenstellen en onderhouden van deze website gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Veilig Thuis Noord-Holland Noord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie. 

Verwijzing naar informatie buiten deze website 

Indien op deze website wordt verwezen naar externe informatie, dan is Veilig Thuis Noord-Holland Noord daarvoor niet verantwoordelijk, noch voor extern aangeboden producten of diensten. 

De makers en medewerkers van Veilig Thuis Noord-Holland Noord voelen zich verantwoordelijk voor deze site. Toch blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en de acties die je onderneemt.