Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Veilig Thuis NHN

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING


Inspectie heft verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord op (29-01-2019)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) opgeheven per 16 januari 2019. Dit heeft zij op 28 januari gepubliceerd op haar website. Veilig Thuis NHN stond sinds 30 maart 2018 onder verscherpt toezicht. Dit had mede te maken met steeds terugkerende wachtlijsten door toename van het aantal meldingen en onvoldoende personele capaciteit.
Lees hier verder.