Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Actueel

17 juni: start Landelijke campagne huwelijksdwang en achterlating

In Nederland worden jaarlijks jongeren achtergelaten of gedwongen tot een huwelijk in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Hoewel deze problematiek het hele jaar door speelt, is de vakantieperiode extra risicovol. Dit jaar is er extra aandacht voor huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking met de inzet van een landelijke campagne. De campagne duurt van 17 juni t/m de zomervakantie. Download hier de Signalenkaart. Voor advies of melden neem contact op met Veilig Thuis 0800-2000. www.vtnhn.nl.

Bekijk hier de filmpjes.

 

 

 

15 juni: Dag tegen ouderenmishandeling

 

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in het contact met beroepskrachten. Bij ouderenmishandeling is er vaak sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is bijvoorbeeld de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid. Heeft u vermoeden van ouderenmishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 088 – 0100502 en vraag (anoniem) advies.

 

Factsheet Financiële uitbuiting
Factsheet Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

 

 

Huisregels Veilig Thuis

Alle medewerkers van Veilig Thuis NHN doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Wij gaan respectvol met iedereen om en verwachten dat ook van u. Wij vragen u om de aanwijzingen van medewerkers op te volgen. Dit is belangrijk voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen. Om onduidelijkheden te voorkomen hebben we een aantal huisregels vastgesteld. Deze gelden op al onze locaties en het terrein daaromheen.

Huisregels Veilig Thuis NHN (pdf)

2 april 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig Thuis NHN

Veilig Thuis Noord-Holland Noord - Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling - is er voor iedereen, jong en oud en professionals, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. Bel gratis 24 uur per dag – 7 dagen in de week – 0800-2000 – voor advies of een melding.