Dag van de Mantelzorg: als de zorg teveel is…

Mensen worden steeds ouder, ouderen blijven langer thuis wonen en in de zorg is steeds minder gemakkelijk plek voor een dierbare. Allemaal oorzaken waardoor er vaker en intensiever een beroep op mantelzorgers wordt gedaan.

Mantelzorgen is een dankbare taak, maar kan ook heel zwaar zijn. Dit heeft – vroeg of laat – invloed op je eigen leven. Want de zorg moet je maar zien te combineren met werk, gezin, huishouden en sociale activiteiten. Je krijgt geen tijd om bij te komen. De kans op overbelasting is reëel en kan ernstige gevolgen hebben.

Hulp is noodzakelijk

Zie jij in jouw beroep als zorgverlener of in jouw omgeving dat de mantelzorger het eigenlijk niet meer kan opbrengen? Als hierdoor de grenzen van goede zorg worden overschreden, dan móet er hulp komen voor alle betrokkenen.

Neem contact op

Hulp in de vorm van gesprekken of concrete ondersteuning kan de situatie al snel verbeteren. Ben je getuige van een situatie waarin de mantelzorger overbelast is en/of de zorg niet goed verloopt? Twijfel niet en trek aan de bel. Neem contact op met Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Dat kan ook anoniem, 24 uur per dag, op  0800–2000. Veilig Thuis biedt informatie, advies en hulp in het beoordelen van de situatie en om ondersteuning te organiseren.

Zie ook de brochure Als zorg teveel is