Week tegen Kindermishandeling

Van 14 t/m 20 november vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Een campagne van het ministerie van VWS in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad van de Kinderbescherming.

Praat met elkaar

Dit jaar richt de campagneweek zich op het thema ‘Praat met elkaar’. Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms is er twijfel of iemand het wel goed ziet, weet een professional niet hoe hij het gesprek moet aanvliegen, of denkt hij dat het allemaal zelf hoort te weten. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om het gesprek erover te beginnen. Tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt. Voor slachtoffers én ouders, voor collega’s en voor de professionals zelf.