Eergerelateerd geweld: herken de signalen

Eergerelateerd geweld komt steeds meer voor in Nederland. Wat hieronder valt? Denk aan stalking, mishandeling, dreiging met geweld, ontvoering, moord of doodslag. Voorheen speelde eergerelateerd geweld zich met name af in Turkse en Marokkaanse kringen. Sinds 2021 zijn de verdachten vaak van Syrische afkomst, zo meldt het Landelijke Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nationale Politie.

De politie kreeg in 2022 682 complexe eerzaken binnen. Een jaar eerder waren dit er nog 628 en in 2018 ging het om 529 zaken. Deze stijgende lijn heeft vooral te maken met de instroom van migranten en vluchtelingen.

Traditie, cultuur en bijgeloof

Eergerelateerd geweld komt vaak voor als de eer van de familie, vaak van een vrouw, wordt ’aangetast’. Dit kan het geval zijn als een man of vrouw door de partner of familie wordt beschuldigd van losbandig gedrag, overspel of partnerkeuze. Het geweld dat hieraan wordt gekoppeld bestaat uit huiselijk geweld, verminking en onderdrukking. Dit komt voort uit traditie, cultuur of bijgeloof en is gebaseerd op strikte opvattingen over seksualiteit en man-vrouwrollen.

Meld eergerelateerd geweld

Bij een vermoeden van schadelijke traditionele praktijken bij jezelf of in jouw (werk)omgeving, kun je (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000 of via de chat. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om tot een oplossing te vinden.

(Bron: Telegraaf)