Huiselijk geweld tegen LHBTIQ+ personen: nieuwe folder

Veilig Thuis is een meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook als dit zich richt tegen LHBTIQ+ personen. Om slachtoffers op tijd te helpen, is het belangrijk dat de omgeving alert is op signalen van de slachtoffers. Door LHBTIQ+ geweld binnen afhankelijkheidsrelaties te herkennen én te melden bij Veilig Thuis krijgen slachtoffers sneller hulp en bescherming.

LHBTIQ+ versus hetero

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+-personen en transgender personen hebben in vergelijking met heteropersonen vaker te maken met huiselijk geweld. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en Transgender Netwerk Nederland (TNN). Ook blijken LHBTIQ+ personen binnen de beslotenheid van afhankelijkheidsrelaties onvoldoende in beeld bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast blijkt dat LHBTIQ+ partners vaker langer in een gewelddadige relatie blijven zitten, omdat het verlangen naar een stabiele en fijne relatie zo groot is.

LHBTIQ+ jongeren

LHBTIQ+ jongerenzijn extra kwetsbaar en lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van familiair- en straatgeweld, seksueel misbruik, (online-) pesten, uitsluiting, eergerelateerd geweld, mensenhandel en discriminatie. Deze vormen van geweld hebben ernstige gevolgen voor de gezondheid en ontwikkeling van jongeren.

Bekijk de nieuwe folder Huiselijk geweld tegen LHBTIQ+ personen. Herken de signalen en help het slachtoffer!