Huwelijksdwang & achterlating: ook deze zomer gebeurt het

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Ook dit jaar vragen wij je aandacht voor huwelijksdwang en achterlating.

Wat is huwelijksdwang en achterlating?

Huwelijksdwang en achterlating hebben verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving. Nederlandse jongeren moeten soms tegen hun wil trouwen met een partner in het buitenland, uitgekozen door hun ouders of familie. Of ze worden helemaal alleen achtergelaten in hun land van herkomst, bijvoorbeeld omdat ouders vinden dat hun kind teveel is verwesterd. Zo’n achterlating betekent een scherpe breuk in hun leven. Jongeren verliezen contact met ouders, broers of zussen, vrienden, school en alles wat zij hebben opgebouwd in Nederland. Helaas overkomt dit nog vele Nederlandse jongeren. Elk jaar weer.

Campagne ‘Herkenbaar?’ van het LKHA

Het Landelijke Knooppunt Huwelijksdwang & Achterlating (LKHA) is 13 juni gestart met de zomercampagne ‘Herkenbaar?’. Met deze campagne wil het LKHA dit jaar bijzondere aandacht vragen voor meer onzichtbare groepen, zoals LHBTIQA+ personen die vanwege hun kwetsbare positie ook risico lopen. De campagne loopt de hele zomer. Verspreid over Nederland liggen freecards (in samenwerking met Boomerang).

Heb jij een vermoeden van huwelijksdwang of achterlating?

Neem dan contact op met Veilig Thuis!