Meldcode: stappenplan en informatie

Heb je een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Is het noodzakelijk om een melding te doen? Je gebruikt hiervoor de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Meer informatie en een 5-stappen-plan vind je bij Augeo.

De meldcode helpt jou als professional zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. In vijf stappen wordt aangegeven wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

Augeo brengt thema’s als opgroeien met geweld, verwaarlozing of misbruik regelmatig onder de aandacht bij maatschappelijke partners, politici en beleidsmakers. Dit doet de organisatie in verschillende samenwerkingsverbanden.