Meer meldingen seksueel geweld

Meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld (CSG) dan ooit tevoren. Tot nu toe meldden zich 60 procent meer mensen vergeleken met 2021, zo zegt het centrum, dat nu tien jaar bestaat, in het jaarverslag. Ca.10.000 mensen zochten dit jaar telefonisch contact voor hulp na een ervaring met seksueel geweld. Volgens CBS voorzitter Iva Bicanic is de stijging grotendeels te verklaren door meer bewustwording bij mensen. Zoals na de onthullingen van seksueel wangedrag bij The Voice of Holland.

Het Centrum Seksueel Geweld heeft 16 vestigingen in Nederland. Daar kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor psychische, medische of forensische hulp. Het CSG werkt samen met onder meer de politie, de GGD’en, waaronder GGD Hollands Noorden, Veilig Thuis (Noord-Holland-Noord) en Slachtofferhulp Nederland.