Seksueel geweld tegen kinderen rapport

Uit meldingen bij de politie blijkt dat seksueel geweld tegen kinderen in meer dan de
helft (58%) van de gevallen plaatsvindt in een woning. Het is hiermee aannemelijk
dat de dader in veel gevallen een familielid of bekende van het slachtoffer is.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft
woensdag 13 december de Monitor seksueel geweld tegen kinderen 2018–
2022
gepubliceerd. In de monitor constateert de Nationaal Rapporteur onder meer dat veel verdachten van seksueel geweld tegen kinderen jonger zijn dan 21 jaar (38%). Deze jonge verdachten maken vaak leeftijdsgenoten tot slachtoffer.

De Nationaal Rapporteur beveelt aan om het samenwerkingsverband bij het CSG, te versterken. Dit met het doel de multidisciplinaire aanpak en hulpverlening aan (minderjarige) slachtoffers van seksueel geweld in Nederland te verbeteren. Daarbij past ook het instellen van één landelijke entree voor hulp bij seksueel misbruik en seksueel geweld.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zal in reactie naar onder meer media en VWS blijven benadrukken dat we een grote overlap zien in de doelgroep huiselijk geweld en seksueel geweld en dat verbinden en versterken dus noodzakelijk is. Samen met partners werkt Veilig Thuis uit hoe de samenwerking ten behoeve van slachtoffers en plegers van seksueel geweld verstevigd kan worden.