Campagne huwelijksdwang en achterlating: ken je de signalen?

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) waarschuwt dat signalen van huwelijksdwang en achterlating vaak worden gemist. Hierdoor lopen honderden Nederlandse jongeren tijdens de zomervakantie risico. Uit loyaliteit aan hun familie zijn mogelijke slachtoffers vaak blind voor signalen. En zo kan een onschuldig lijkend familiebezoek in het buitenland eindigen in een enkele reis.

Animatie, freecards en posters

Om mogelijke slachtoffers bewust te maken van risico’s en de ogen te openen, is op 5 juni een campagne gestart. Er wordt een animatie vertoond in wachtkamers van huisartsen en er zijn opvallende freecards en posters met de boodschap ‘Retour/Enkele reis’ op plekken, zoals middelbare scholen en bibliotheken, verspreid.

Diny Flierman, manager van het LKHA, benadrukt dat slachtoffers achteraf aangeven dat er wel degelijk signalen waren. Zoals een plotseling vertrek of gebrek aan controle over reisdocumenten, zoals paspoort, visum en tickets. Slachtoffers worden buiten bepaalde gesprekken gehouden of er is voor het slachtoffer geen retourticket geboekt. Het LKHA geeft aan dat het van groot belang is dat mogelijke slachtoffers hun vermoedens serieus nemen en bij twijfel direct hulp zoeken. Er zijn verschillende organisaties en instanties gespecialiseerd in het bieden van hulp en ondersteuning, zoals Veilig Thuis, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en de politie in geval van direct gevaar.

Retour/Enkele reis

Vaak is loyaliteit de reden dat mogelijke slachtoffers blind zijn voor signalen van huwelijksdwang en achterlating. Ze wuiven de signalen weg, want ze denken: ‘Mijn familie doet mij zoiets nooit aan’, aldus Diny Flierman, manager LKHA. “De huisarts is een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt. Daarom vragen we via een animatie in de wachtkamer aandacht voor dit probleem.” De gratis kaarten dienen als trigger en kunnen worden bewaard voor het moment dat jongeren zelf informatie nodig hebben of als ze advies of hulp willen vragen voor iemand in hun omgeving.

Theatervoorstellingen voor professionals

Doordat mogelijke slachtoffers de signalen vaak missen, hebben professionals een belangrijke rol bij het signaleren. In juni vinden in Amsterdam, Assen, Groningen, Heerlen, Hilversum en Vinkeveen interactieve theatervoorstellingen plaats waarin dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties centraal staan. Tijdens de voorstelling ‘Kiezpijn’ vertellen ervaringsdeskundigen en acteurs twee waargebeurde verhalen over huwelijksdwang en achterlating en het omgaan met keuzebeperkingen. Het nagesprek met de zaal is een belangrijk onderdeel.

Wat is huwelijksdwang en achterlating?

Huwelijksdwang en achterlating hebben verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving. Nederlandse jongeren moeten soms tegen hun wil trouwen met een partner in het buitenland, uitgekozen door hun ouders of familie. Of ze worden helemaal alleen achtergelaten in hun land van herkomst, bijvoorbeeld omdat ouders vinden dat hun kind teveel is verwesterd. Zo’n achterlating betekent een scherpe breuk in hun leven. Jongeren verliezen contact met ouders, broers of zussen, vrienden, school en alles wat zij hebben opgebouwd in Nederland. Helaas overkomt dit nog vele Nederlandse jongeren. Elk jaar weer. “Het zijn  aangrijpende verhalen. Elk slachtoffer dat we in Nederland kunnen voorkomen, is er eentje”, aldus Flierman.

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

Het LKHA is het kennis- en expertisecentrum op gebied van huwelijksdwang en achterlating. Het Knooppunt adviseert professionals bij de aanpak van complexe zaken. Het LKHA is het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. Het LKHA verifieert de melding en in geval van huwelijksdwang of achterlating worden slachtoffers ondersteund bij de terugkeer naar Nederland. Het LKHA werkt nauw samen met gemeenten, het LEC EGG van de Nationale Politie en alle politie onderdelen die conform de vastgestelde methode werken en Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) dat de meldingen registreert, betrokkenen adviseert en de hulpverlening op gang brengt.